Αρχέτυπα

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάμε τις ιδιότητες του υπολογιστή που επιτρέπουν τη διάδραση με τον άνθρωπο. Εδώ εστιάζουμε την προσοχή μας στις ιδιότητες του υπολογιστή και ειδικά στα συστήματα εισόδου και εξόδου. Θα μελετήσουμε τα παραδοσιακά συστήματα εισόδου και εξόδου, όπως είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, καθώς και τα κινητά και διάχυτα συστήματα εισόδου και εξόδου, που έχουν πολύ περισσότερες σε αριθμό και είδος συσκευές διάδρασης με τον χρήστη, όπως τον εντοπισμό γεωγραφικής θέσης, την αφή, την κάμερα, κτλ.

Βιβλιογραφία

  1. Banzi, Massimo, and Michael Shiloh. Getting Started with Arduino: the Open Source Electronics Prototyping Platform. Maker Media, Inc., 2014.
  2. Card, Stuart K., et al. “Evaluation of Mouse, Rate-Controlled Isometric Joystick, Step Keys, and Text Keys for Text Selection on a CRT.” Ergonomics, vol. 21, no. 8, Taylor & Francis, 1978, pp. 601–13.
  3. Hinckley, Ken, et al. “Pen+ Touch= New Tools.” Proceedings of the 23nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, ACM, 2010, pp. 27–36.
  4. Igoe, Tom. Making Things Talk: Practical Methods for Connecting Physical Objects. " O’Reilly Media, Inc.", 2007.
  5. McEwen, Adrian, and Hakim Cassimally. Designing the Internet of Things. John Wiley & Sons, 2013.
  6. Shneiderman, Ben, and Pattie Maes. “Direct Manipulation vs. Interface Agents.” Interactions, vol. 4, no. 6, ACM, 1997, pp. 42–61.
  7. O’Sullivan, Dan, and Tom Igoe. Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers. Course Technology Press, 2004.