Συμμετοχή

Τα πηγαία αρχεία για το website είναι ελεύθερα διαθέσιμα. Ο καλύτερος τρόπος για να το βελτιώσετε είναι να δημιουργήσετε ένα νέο αντίγραφο, να κάνετε τις προσθήκες, αλλαγές, και διορθώσεις σε διακριτά κλαδιά, και (προαιρετικά, αν θεωρείτε ότι η συνεισφορά σας είναι σημαντική για το αρχικό έργο) να κάνετε ένα αίτημα ενσωμάτωσης.

Θέλετε να κάνετε αλλαγές ή να προσθέσετε νέο περιεχόμενο? Για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει συνέπεια με το ήδη δημοσιευμένο περιεχόμενο και για να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο δημοσίευσης της συνεισφοράς σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Κάντε Fork το αποθετήριο
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες για τα git submodules
 • Αν θέλετε να αλλάξετε ένα αρχείο που ήδη υπάρχει, τότε δημιουργήστε ένα νέο ξεχωριστό branch με ένα αντιπροσωπευτικό όνομα για την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.
 • Αν θέλετε να προσθέσετε νέο περιεχόμενο τότε μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις προσθήκες σε ένα κλαδί, π.χ., για δύο νέες εικόνες θα πρέπει να φτιάξετε δύο branches, αντίστοιχα (π.χ., ένα branch για κάθε σετ αρχείων που θα στείλετε)
 • Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, επεξεργαστείτε τα στοιχεία του προφίλ σας στο αρχείο authors.yml στον φάκελο _data, έτσι ώστε να φαίνεται το όνομα σας κάτω από το περιεχόμενο που προσθέσατε, αφού πρώτα δημιουργήσετε ένα διακριτό branch μόνο για αυτήν την προσθήκη
 • Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο καθώς και όλα τα σχετικά πεδία YAML (π.χ., όνομα αρχείου της φωτογραφίας, λεζάντα, πνευματικά δικαιώματα, κατηγορία, ετικέτες) αφού πρώτα δείτε παρόμοιο περιεχόμενο που είναι ήδη δημοσιευμένο
 • Το περιεχόμενο (π.χ., παράθεση, εικόνα, μελέτη περίπτωσης, βιογραφία, άσκηση, κτλ) που θα προσθέσετε θα πρέπει να σχετίζεται με το περιεχόμενο του βιβλίου με χρήση τουλάχιστον μιας κατηγορίας (κεφάλαιο, υποενότητα βιβλίου, βασική έννοια) και ετικέτας (π.χ., Apple, Microsoft, κτλ). Ειδικα για τις φωτογραφίες χρειάζεται και μια λεζάντα που είναι συμβατή με το πνεύμα του βιβλίου και με τρόπο τέτοιο ώστε η φωτογραφία μαζί με την λεζάντα να λειτουργούν ως σύνολο με την αντίστοιχη υποενότητα από το βιβλίο
 • Το περιεχόμενο των πεδίων σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ., αν υπάρχουν σημεία στίξης όπως :, ;, “”) θα πρέπει μπαίνει σε ‘’ έτσι ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα
 • Τα ονόματα αρχείων που θα προσθέσετε (π.χ., *.md, *.jpg) θα πρέπει να είναι μόνο με μικρά γράμματα γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν ασυνέπειες ανάμεσα σε λειτουργικά συστήματα που είναι ευαίσθητα στα κεφαλαία και σε αυτά που δεν είναι
 • Για την περίπτωση της φωτογραφίας θα πρέπει να δημιουργήστε και μια μικρή έκδοση της εικόνας με πλάτος 160 και να την βάλετε μαζί με την κανονική έκδοση στον αντίστοιχο φάκελο.
 • Για τις εικόνες, καθώς και για τις μελέτες περίπτωσης, βιογραφίες, ασκήσεις, απαιτείται να ορίσετε ετικέτες και κατηγορίες. Οι κατηγορίες θα πρέπει να αντιστοιχούν στα κεφάλαια και υποενότητες του βιβλίου, ενώ οι ετικέτες αναφέρονται σε σημαντικά προϊόντα, ανθρώπους, εταιρείες.
 • Δοκιμάστε πρώτα ότι δουλεύει στο αντίγραφο σας (https://yourusername.github.io/site) και μετά ανοίξτε ένα νέο θέμα βάζοντας και ένα σύντομο περιγραφικό σχόλιο για την αλλαγή που κάνατε
 • Το περιεχόμενο του βιβλίου και της ιστοσελίδας σκόπιμα αποφεύγουν τις πιο νέες εξελίξεις και προϊόντα έτσι ώστε το περιεχόμενο να είναι όσο γίνεται πιο διαχρονικό (στον βαθμό του εφικτού). Η έμφαση δίνεται σε παλαιότερα συστήματα (τουλάχιστον δέκα χρόνια παλιότερα από την τρέχουσα ημερομηνία), όχι επειδή υπάρχει μια ρετρολαγνεία, αλλά επειδή υπάρχουν διαχρονικές τάσεις που είναι παρούσες και σε σύγχρονα προϊόντα. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποια είδη περιεχομένου και κάποιες κατηγορίες, π.χ., Αρχέτυπα, Κατασκευές.

Αν βρείτε ένα λάθος, αν έχετε διαφορετική γνώμη, ή αν θέλετε να προσθέτε νέο υλικό μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες αρκεί να σεβαστείτε την παρακάτω άδεια χρήσης.

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons