Επεξεργασία ιστοσελίδων

Το σύστημα Amaya παρέχει ολοκληρωμένη πρόβαση στον παγκόσμιο ιστό, όχι μόνο ως φυλομετρητής, αλλά κυρίως ως ένα περιβάλλον επεξεργασίας εγγράφων για δημοσίευση.