Βιβλιοθήκη προγραμματισμού διεπαφής χρήστη

Οι πρώτες εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας είχαν τη δική τους γραφική διεπαφή με τον χρήστη, αφού το κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα της εποχής MS-DOS δεν είχε ακόμη γραφική διεπαφή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ασυνέπεια ακόμη και σε οριζόντιες λειτουργίες (π.χ., παράθυρα, αποθήκευση, κτλ.) ανάμεσα στις διαφορετικές εφαρμογές.