Πολυμεσική και χαρτογραφική πλοήγηση

Το Aspen Movie Map ήταν μια επίδειξη των δυνατοτήτων που προσέφεραν τα πολυμέσα και η διάδραση στους υπολογιστές με εφαρμογή στον πολιτισμό, καθώς επέτρεπε την εικονική περιήγηση στο γραφικό χωριό Aspen στο Colorado. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μια κάμερα πάνω σε ένα αμάξι, ενώ για την πλοήγηση στην πληροφορία ο χρήστης είχε στην διάθεση του πολλές οθόνες με συμπληρωματικά μοντέλα, όπως είναι ο γεωγραφικός χάρτης, τα μοντέλα τριών διαστάσεων, και οι εικόνες.