Το νομογράφημα του Gordon Bell

Ο ερευνητής της επιστήμης των υπολογιστών Gordon Bell έφτιαξε το 2002 ένα διάγραμμα που δείχνει πόσο διαφορετικοί είναι οι υπολογιστές και τα δημογραφικά των χρηστών ανάλογως τη δεκαετία που εμφανίστηκαν. Επιπλέον, δείχνει πως οι χρήσεις του υπολογιστή διαφέρουν και πως με εξαίρεση τα πρώτα μηχανήματα τα πιο σύγχρονα συστήματα δεν χρησιμοποιούνται τόσο για υπολογισμούς, όσο για άλλες χρήσεις, όπως είναι η πληροφόρηση, η επικοινωνία, και η ψυχαγωγία.