Σχεδίαση Γραφικών με Υπολογιστή

Μετά την επεξεργασία κειμένου, καθώς οι υπολογιστές είχαν γίνει ήδη αρκετά γρήγοροι για να επεξεργάζονται και να απεικονίζουν γραφικά, μεταφέρθηκαν στον υπολογιστή και οι διαδικασίες της σχεδίασης και της επεξεργασίας εικόνας. Τα νέα πλεονεκτήματα ήταν η ευκολία στις αλλαγές και η παραμετροποίηση πάνω σε έτοιμα μοτίβα.