Φυσικό υπόδειγμα για το Canon Cat

Το φυσικό υπόδειγμα για το Canon Cat ονομάστηκε έτσι μάλλον γιατί δεν χρειαζόταν ποντίκι για την διάδραση και επιπλέον έμοιαζε με μια γάτα που κάθεται δίπλα σε έναν συγγραφέα που θα γράψει το επόμενο δημιούργημα του με μια συσκευή εστιασμένη σε αυτόν τον σκοπό, χωρίς λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές, και αρχεία που δυσκολεύουν τον χρήστη.