Πληκτρολόγιο ακόρντων

Το πληκτρολόγιο ακόρντων χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα NLS για την επιλογή εντολών σε συνδυασμό με το ποντίκι που οδηγούσε ένα σημείο στην οθόνη γραφικών. Αν και είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στον τηλέτυπο και στην συντομογραφία, ο συνδυασμός με μια δεύτερη συσκευή εισόδου όπως το ποντίκι έχει το εργονομικό πλεονέκτημα ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να μετακινήσει τα χέρια του.