Ψηφιακή Τυπογραφία

Η επεξεργασία ενός κειμένου ή η προετοιμασία μιας γραπτής αναφοράς με εικόνες είναι από τις πιο δημοφιλείς και διαχρονικές εργασίες που διευκολύνονται από τη χρήση υπολογιστή και από το κατάλληλο λογισμικό. Αρχικά γινόταν με συστήματα που βασίζονταν μόνο στον τηλέτυπο και στις εργασίες δέσμης, αλλά τελικά έγινε δημοφιλές με τα συστήματα γραφικής διεπαφής και σελιδοποίησης σε πραγματικό χρόνο.