Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse

Ένα δημοφιλές περιβάλλον ανάπτυξης ανοικτού κώδικα είναι το Eclipse.