Συγκριτικές δοκιμές επιδόσεων για συσκευές εισόδου

Οι δοκιμές έδειξαν ότι η συσκευή εισόδου ‘ποντίκι’ ήταν καλύτερη από τις άλλες τουλάχιστον αναφορικά με τις διεργασίες του πειράματος (επιλογή στόχου διαφορετικού μεγέθους), ενώ η υπεροχή αυτή μπορεί να ερμηνευτεί χάρη στη μεγάλη εκμετάλλευση του συγχρονισμού ανάμεσα στην όραση και στα χέρια.