Ο νόμος του Fitts

Στο παρελθόν έγιναν αρκετές προσπάθειες μοντελοποίησης του χρήστη και μια από αυτές ήταν του ψυχολόγου Paul Fitts,η οποία έμεινε γνωστή στη βιβλιογραφία ως ο Νόμος του Fitts