Αυτόματη αναζήτηση στον καιρό

Η καθιέρωση και η αποτελεσματικότητα της μηχανής αναζήτησης πληροφοριών οδήγησε στην σταδιακή ενσωμάτωση των πιο συχνών και τυποποιημένων αναζητήσεων σε μορφή μικρών εφαρμογών ως μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, έτσι ώστε ο χρήστης αντί να ανοίγει μια νέα εφαρμογή για τον καιρό να μπορεί να ανακτήσει αλλά και να εξερευνήσει τις επιμέρους παραμέτρους του καιρού στην σελίδα της αναζήτησης.