Διάδραση με φυσική γλώσσα

Η διάδραση έχει περάσει πλέον από την πληκτρολόγηση κειμένου σε ένα πραγματικό ή εικονικό πληκτρολόγιο στην απευθείας συνομιλία του ανθρώπου με τη μηχανή.