Μηχανή αναζήτησης Google

Η επιτυχία της μηχανής αναζήτησης της Google αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας για την απλότητα των εφαρμογών στην αλληλεπίδραση με το χρήστη.