Προγραμματισμός στο σπίτι ως χόμπυ

Οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές της δεκαετίας του 1970 δεν είχαν κάποιο γραφικό περιβάλλον για το λειτουργικό σύστημα, αντίθετα είχαν γραμμή εντολών καθώς και έναν μεταγλωττιστή ως βασική διάδραση με τον χρήστη, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε με αυτούς τους υπολογιστές να έχει αποκτήσει μεγάλη οικειότητα με τις γλώσσες προγραμματισμού και την ανάπτυξη προσωπικών εφαρμογών ως βασικό τρόπο διάδρασης με τους προσωπικούς υπολογιστές.