Πολυμεσικές εφαρμογές

Οι πολυμεσικές εφαρμογές με σκοπό την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία έγιναν πολύ δημοφιλείς στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ταυτόχρονα με την διάθεση των πρώτων πολυμεσικών επιτραπέζιων υπολογιστών και πριν την διάδοση του παγκόσμιου ιστού. Η ανάπτυξη των πολυμεσικών εφαρμογών γινόταν με φιλικά εργαλεία συγγραφής που βασίζονταν στο Apple Hypercard, τα οποία σταδιακά προσαρμόστηκαν από τους οπτικούς δίσκους στην διανομή μέσω ευρυζωνικού διαδικτύου, χωρίς όμως να αλλάξουν τα βασικά μοτίβα της κατασκευής.