Προσωπικός υπολογιστής της IBM

Ο επιτραπέζιος υπολογιστής IBM PC ήταν μια μεγάλη εμπορική επιτυχία σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά από έναν οργανισμό που είχε συνηθίσει να δουλεύει μόνο με κεντρικούς υπολογιστές και κυρίως με εταιρικούς πελάτες και όχι τους τελικούς χρήστες. Τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του ήταν η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής ειδικά για το πληκτρολόγιο και η μεγάλη διαθεσιμότητα λογισμικού για πολλές διαφορετικές χρήσεις.