Τηλέτυπος IBM 2471

Ο τυλέτυπος σταδιακά βελτιώθηκε για να είναι πιο γρήγορος και αξιόπιστος στην σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές, ενώ προστέθηκε και η δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής από διάτρυτες κάρτες και ταινία. Οι πρώτες γλώσσες προγραμματισμού και τα πρώτα λειτουργικά συστήματα αναπτύχθηκαν με αυτές τις συσκευές, μέχρι και το 1970, οπότε σταδιακά έδωσαν την θέση τους στα τερματικά με οθόνη.