Εικονίδια εγγράφων στην επιφάνεια εργασίας

Η αναπαράσταση φυσικών αντικειμένων με μικρά αντιπροσωπευτικά εικονίδια είναι ένα βασικό συστατικό της επιτυχίας της προσομοίωσης του φυσικού γραφείου στην οθόνη του επιτραπέζιου υπολογιστή. Από την διδακτορική διατριβή του David Smith πέρασαν στο Xerox Star και από εκεί στο Macintosh, πριν καθιερωθούν σε όλες τις πλατφόρμες με λίγες εξαιρέσεις όπως είναι το Oberon.