Διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση

Η μετατροπή του παραδοσιακού σχολικού μαυροπίνακα κιμωλίας σε ψηφιακό πίνακα είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδράσει με την πληροφορία σε μια μεγάλη και απτική οθόνη. Η τεχνολογία αυτή αρχικά βασίστηκε στα διαθέσιμα επιτραπέζια λειτουργικά συστήματα, ενώ και οι εφαρμογές απλά προσομοιώνουν τις παραδοσιακές διαδράσεις του μαυροπίνακα χωρίς να προσφέρουν σημαντική επαύξηση της διδασκαλίας.