Επαυξημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η παθητική τηλεόραση, για πρώτη φορά μετατρέπεται σε διαδραστική, ενώ εντυπωσιακό αποτελεί το γεγονός ότι το αποτέλεσμα προέρχεται από ενέργεια του ίδιου του χρήστη, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον τεχνολογική υποδομή από την πλευρά του τηλεοπτικού δικτύου.