Η μεγάλη ουρά των πολλών και μικρών συνεισφορών σε κοινό έργο

Μια καθολική διαπίστωση από την ανάλυση της πραγματικής χρήσης σε δημοφιλή συνεργατικά συστήματα, όπως τα φόρουμ (forum) συζητήσεων, η συγγραφή άρθρων για τη Wikipedia, ο σχολιασμός προϊόντων, κτλ. είναι ότι υπάρχουν πάντα δύο βασικές ομάδες χρηστών, μια πολύ μικρή με πολύ μεγάλη συνεισφορά και μια πολύ μεγάλη με μικρή ποσοτικά συνεισφορά, η οποία όμως δίνει μεγάλη αξία στο συνολικό σύστημα παρέχοντας ποικιλία απόψεων.