Συναντήσεις οργανωμένες με το Meetup

Τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα μπορεί να φαίνεται ότι αντικαθιστούν τα πραγματικά, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα ψηφιακά εργαλεία απλά διευκολύνουν τις πραγματικές συναντήσεις ομάδων που αυτό-οργανώνονται δυναμικά γύρω από έναν κοινό σκοπό ή ένα κοινό ενδιαφέρον. Η πρακτική αυτή μειώνει την ανάγκη για μεγάλες, διαχρονικά σταθερές, ιεραρχικές οργανώσεις.