Υπερκείμενο και σημείωσεις με το Memex

Το σχέδιο για έναν θεωρητικό μηχανικό υπολογιστή με το όνομα Memex, που επέτρεπε την ανάκτηση πληροφορίας από βιβλιοθήκες περιεχομένου σε ένα γραφείο, θεωρείται το αρχικό θεωρητικό πλαίσιο για το υπερκείμενο και το διαδίκτυο.