Φάσμα των τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας

Η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα ορίζουν ένα φάσμα από εφαρμογές με διαφορετικό βαθμό επαύξησης ή εικονικότητας, στα οποία αναφερόμαστε συνολικά ως μικτή πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πάντα σαφές ποιο είναι το μίγμα ή σε ποιό σημείο του φάσματος βρίσκεται μια εφαρμογή