Πληκτρολόγηση κειμένου με ακόρντα

Το πληκτρολόγιο ακόρντων επιτρέπει την είσοδο 31 διαφορετικών κωδικών που καλύπουν όλο το λατινικό αλφάβητο ή μπορούν να αντιστοιχούν σε τροπικές κεντολές. Σε συνδυασμό με μια αποδοτική συσκευής επιλογής στόχων στην οθόνη όπως το ποντίκι με επιπλέον πλήκτρα για εντολές, δεν υπάρχει ανάγκη για το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, ειδικά για την συχνή διεργασία της απλής επεξεργασίας έτοιμου κειμένου. Το σύστημα NLS είναι δύσκολο στην χρήση γιατί η ευχρηστία δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα σε ειδικούς που έχουν τακτική πρόσβαση και ασχολούνται με δύσκολα και ασαφή προβλήματα.