Επεξεργαστής κειμένου του NLS

Ο επεξεργαστής κειμένου του συστήματος NLS κάνει ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην είσοδο κειμένου και στην επεξεργασία του, όπου το πρώτο γίνεται με το πληκτρολόγιο, ενώ το δεύτερο γίνεται με τον συνδυασμό του ποντικιού και του μικρού πληκτρολογίου ακόρντων. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η εργονομία για πολύπλοκες διαδικασίες αφού ο χρήστης δεν χρειάζεται να πάρει τα χέρια του από τις συσκευές εισόδου.