Μη τροπική διάδραση

Η διάδραση με έναν επεξεργαστή κειμένου γινόταν αρχικά με την επιλογή κατάστασης λειτουργίας όπως είναι η εισαγωγή κειμένου και οι εντολές αναζήτησης και αποθήκευσης. Ο τρόπος αυτός αν και παραμένει αποδεκτός από τους προχωρημένους χρήστες, ήταν ένα εμπόδιο για τους αρχάριους που οδήγησε τον Larry Tesler να το βάλει στην πινακίδα του αυτοκινήτου του καθώς και στην ονομασία της προσωπικής ιστοσελίδας του.