Ένας φορητός υπολογιστής για κάθε παιδί

Το πρόγραμμα OLPC (One Laptop Per Child) προσπαθεί να δώσει έναν φορητό υπολογιστή στα παιδιά από τις αναπτυσόμενες χώρες, με το όραμα να αυξηθούν οι ευκαιρίες τους στην εκπαίδευση και στα παγκόσμια κοινά.