Λειτουργικό προτότυπο για έξυπνο ρολόϊ

Το Arduino στη βασική του μορφή χρησιμοποιείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης προτοτύπων υψηλής πιστότητας για νέα συστήματα διάδρασης (π.χ., έξυπνο ρολόϊ pebble) αφού επιτρέπει τον γρήγορο έλεγχο, ενώ διευκολύνει και τη μετάβαση στην παραγωγή, καθώς το κύκλωμά του είναι ελεύθερα διαθέσιμο για χρήση και μετατροπή.