Προγνωστική είσοδος κειμένου

Η διάδοση της αποστολής σύντομων μηνυμάτων κειμένου την δεκαετία του 1990 δημιούργησε την ανάγκη για μια αποδοτικότερη μέθοδο συγγραφής κειμένου με την χρήση πληκτρολογίου που είχε μόνο αριθμούς. Για αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκαν τεχνολογίες όπως το T9, το οποίο με την χρήση ενός λεξικού για την γλώσσα συγγραφής προβάλει την πιο πιθανή λέξη που ξεκινάει από τους πρώτους χαρακτήρες που έχει ήδη πατήσει ο χρήστης, έτσι ώστε τελικά να μην χρειαστεί να πατήσει και τους υπόλοιπους.