Ανάλυση Πολιτισμικής Διερεύνησης

Η ανάλυση των αντικειμένων που επιστρέφουν οι χρήστες σε έναν φάκελο πολιτισμικής διερεύνησης δεν έχει σκοπό τον απευθείας καθορισμό των αναγκών τους, αλλά τη δημιουργία ενός πλαισίου ώστε οι σχεδιαστές να δημιουργήσουν προδιαγραφές συμβατές με τον κόσμο όπου κινείται ο χρήστης.