Φάκελος Πολιτισμικής Διερεύνησης

Η τεχνική της πολιτισμικής διερεύνησης βασίζεται σε απλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης (π.χ., φωτογραφική μηχανή, ημερολόγιο, σημειώσεις, κτλ.) που μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν στη ζωή τους οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις αντίστοιχες έρευνες.