Αξιολόγηση διαδραστικού πρωτοτύπου

H αξιολόγηση πρωτοτύπων σε δοκιμές με χρήστες είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του προγραμματισμού της διάδρασης καθώς μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα και να ορίσουμε τις ανάγκες ενός χρήστη ή μιας ομάδας χρηστών.