Μπάρα κύλισης στα αριστερά

Σε ένα παραθυρικό περιβάλλον εργασίας η μπάρα κύλισης των περιεχομένων αρχικά βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του παραθύρου στο περιβάλλον Smalltalk.