Κατασκευή νέων κοινωνικών μέσων

Ο δημιουργός του περισσότερο δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου του 2010 προσπαθεί να αποφύγει την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας κρέατος από ζώα με το να ασχολείται προσωπικά με την ανατροφή και το κυνήγι τους. Αν οι χρήστες της υπηρεσίας του, είχαν τον ίδιο τρόπο σκέψης, τότε θα είχαμε έναν μεγάλο αριθμό από διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα.