Φορετός υπολογισμός

Ο Steve Mann φορώντας τη συσκευή φορετού υπολογιστή (wearable computer) που κατασκεύασε.