Πολλαπλές οθόνες εξόδου για το Superpaint

Η διεπαφή εξόδου για το πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας Superpaint ήταν ένα σύνολο από οθόνες τηλεόρασης, οι οποίες είχαν διαφορετική λειτουργικότητα. Μια οθόνη ήταν εστιασμένη στην τελική εικόνα, ενώ συμπληρωματικές οθόνες είχαν τα εικονίδια των εργαλείων επεξεργασίας καθώς και το τερματικό κειμένου για τον έλεγχο του προγράμματος.