Αυτοπορτραίτο με το Superpaint

Ο κατασκευαστής του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας Superpaint χρησιμοποιήσε το διαθέσιμο υλικό της εποχής για να φτιάξει ένα λειτουργικό υπόδειγμα, το οποίο μετά χρησιμοποίησε για να επεξεργαστεί το ψηφιακό αυτοπορτραίτο του.