Τηλέτυπος

Η συσκευή τηλέτυπος είναι μια γραφομηχανή με δυνατότητα επικοινωνίας που είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως στον τηλέγραφο για την αποστολή μηνυμάτων, οπότε η μεγάλη διαθεσιμότητα και η ωριμότητα του τηλέτυπου οδήγησε στην επιλογή του ως εύχρηστο τερματικό χρήστη για τους πρώτους μεγάλους υπολογιστές καθώς και για τους μίνιϋπολογιστές. Αν και αυτές οι συσκευές δεν χρησιμοποιούνται πλέον, μας έχουν αφήσει την συντομογραφία ΤΤΥ, η οποία εμφανίζεται στα τερματικά κειμένου στο λειτουργικό σύστημα UNIX.