Επιφάνεια αφής

Το touchpad είναι ένα δημοφιλές παράδειγμα έμμεσης διάδρασης όπως και το ποντίκι, γιατί το δάχτυλο του χρήστη κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο, από αυτό της συσκευής εξόδου, και μέσω της κίνησης του οδηγεί έναν δείκτη πάνω στη συσκευή εξόδου.