Διάχυτος υπολογισμός

Ο διάχυτος υπολογισμός δημιουργεί διεπαφές στο περιβάλλον, όπως ο θερμοστάτης Nest που είναι συνδεμένος με το διαδίκτυο ώστε να είναι πάντα προσβάσιμος από τις συσκευές του χρήστη όπως ο φορετός, ο κινητός, και ο επιτραπέζιος υπολογιστής, δημιουργώντας έτσι ένα οικοσύστημα συσκευών και εφαρμογών, που βασίζονται περισσότερο στην επίγνωση πλαισίου παρά στην διάδραση με τον χρήστη.