Σύστημα τηλεδιάσκεψης Hydra

To διάχυτο σύστημα τηλεδιάσκεψης Hydra από το πανεπιστήμιο του Τορόντο χρησιμοποιεί ξεχωριστά υποσυστήματα οθόνης, κάμερας και ηχείου, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής αίσθηση στην κατεύθυνση του βλέματος και του ήχου. Για κάθε συνεργάτη σε μια τηλεδιάσκεψη απαιτείται μια αντιπροσωπευτική πολυμεσική συσκευή, οπότε για μια συνάντηση τεσσάρων, απαιτείται ο καθένας να έχει τρεις τέτοιες συσκευές πάνω στο γραφείο.