Παράθυρα με λευκό υπόβραθρο

Τα πρώτα παράθυρα στο γραφικό περιβάλλον κατασκευάζονται λίγο μετά την επίσκεψη της Apple στο Xerox PARC, οπότε υπάρχουν πολλές ομοιότητες στην μορφή και στην λειτουργία τους. Η επιλογή για λευκό υπόβαθρο στα παράθυρα του γραφικού περιβάλλοντος του Liza έγινε με κριτήριο την δυνατότητα για ομοιόμορφη προβολή και εκτύπωση τόσο του κειμένου, όσο και των εικόνων.