Πρώτη έκδοση για τα Microsoft Windows

Τα πρώτα Microsoft Windows ήταν στην πραγματικότητα μια διαφορετική οργάνωση του λειτουργικού συστήματος MS-DOS, με την προσθήκη παραθύρων τα οποία δεν μπορούν να επικαλύπτονται και είσοδο με το ποντίκι, αλλά χωρίς να υπάρχει ένα πλήρες παραθυρικό περιβάλλον.