Σύστημα γραφικού περιβάλλοντος X Windows

Το σύστημα X-Windows δημιουργήθηκε για να δώσει πρόσβαση σε απομακρυσμένους υπολογιστές εφαρμογών, μέσω τερματικών με γραφικά και ποντίκι, και μπορεί να λειτουργήσει σε μικρό εύρος ζώνης γιατί μετατίδει την περιγραφή του γραφικού περιβάλλοντος και όχι την εικόνα της εφαρμογής. Η τεχνολογία αυτή μοιάζει με τον εξομοιωτή τερματικού κειμένου, με την διαφορά ότι το τερματικό αφορά ένα γραφικό περιβάλλον με ποντίκι.