Σύστημα υπερκειμένου Xanadu

Το όραμα για το σύστημα Xanadu του Ted Nelson σχεδιάστηκε αρχικά για να προσφέρει πολλές λειτουργίες που, ενώ πλέον θεωρούνται δεδομένες για τα αντίστοιχα σύγχρονα συστήματα, τότε δεν ήταν συμβατές στην πράξη με τις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών, ούτε με το τεχνολογικό πλαίσιο της εποχής.