Η επιφάνεια εργασίας του Xerox Star

Η επιφάνεια εργασίας ως μεταφορά για τη χρήση του υπολογιστή σε γραφικό περιβάλλον ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες που είχαν οι πελάτες και χρήστες των πρώτων επιτραπέζιων υπολογιστών, οι οποίοι ήθελαν ένα εργαλείο που να διευκολύνει τις εργασίες σε εκδοτικούς οργανισμούς.